Zasady organizacji transportu publicznego w Świdnicy, którego wykonawcą jest MPK Świdnica Sp. z o.o. są określone uchwałą XXIII/240/20 Rady Miasta Świdnicy z dnia 27 listopada 2020. Pełny tekst uchwały można przeczytać :

Opłaty przy przewozie osób i bagażu :

 

  1. Opłata dodatkowa za :
  1. Przejazd bez ważnego biletu – 150 zł
  2. przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego, lub bezpłatnego – 120 zł
  1. Opłata dodatkowa za zatrzymanie, lub zmianę trasy środka transportu – 450 zł
  2. Opłaty dodatkowe ulegają obniżeniu :

– w przypadku uiszczenia bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłaty dodatkowej określonej w pkc. 1 i pkc. 2, obniża się o 50%.

– w przypadku uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej w pkc.  1, pkc. 2 i w pkc. 3 obniża się o 30%.

  1. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem, albo umorzeniem opłaty dodatkowej, wyszczególnionej w punktach 1 i 2 wynosi 10% tych opłat.

Regulamin określający zasady korzystania z usług publicznych wykonywanych przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. przy przewozie osób i bagażu ręcznego w autobusowej komunikacji miejskiej