Aktywność Spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala wspierać lokalne inicjatywy, stowarzyszenia i kluby sportowe – logotyp MPK ozdabia dyplom Świdnickiego Dyktanda czy pamiątkowy znaczek kursów samoobrony. Mali świdniczanie z Miasta Dzieci są corocznymi gośćmi zajezdni, gdzie poznają tajniki zawodu mechanika czy kontrolera biletów. Nasi pracownicy uczestniczą w różnych turniejach sportowych, wraz z rodzinami mogą korzystać z bezpłatnych biletów naszej linii nad Bałtyk.