Monitoring
1. Monitoring stosowany jest w autobusach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.
2. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne “Świdnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy ul. Inżynierska 6
3. Dane kontaktowe do administratora danych: sekretariat@mpk-swidnica.home.pl