Szanowni Państwo MPK w Świdnicy zaprasza do składania ofert na przedstawione poniżej zadania, związane z dostawami, modernizacjami oraz zakupami prowadzonymi przez spółkę.

 
Data ogłoszeniaNazwa Zadania

Pliki do pobrnia

Rozstrzygnięcie
 Sprzątanie

 

 
 
Data ogłoszeniaNazwa Zadania

Pliki do pobrnia

Rozstrzygnięcie
21-06-2021Dostawa Opon

Ogłoszenie 

                        WYNIK
  Opony 2021 formularz ofertowy 
  Specyfikacja 
   Projekt Umowy 
  Oświadczenie
 
Data ogłoszeniaNazwa ZadaniaPliki do pobrniaRozstrzygnięcie
14 – 07 – 2021Wykonanie Dokumentacji Projektowej  Informacja z otwarcia
    Wynik 
    
    
   
 
Data ogłoszeniaNazwa ZadaniaPliki do pobrniaRozstrzygnięcie

20 – 10 – 2021
26 – 10 – 2021

Zaproszenie do złożenia dokumentacji „Zielony Transport”
Pytania i odpowiedzi 

Wzór Umowy 
 28 – 10 -2021 Informacja z otwarcia ofert  
 02-11-2021   TAK