Bilety czasowe 120 minut są ważne przez dwie godziny od skasowania i upoważniają posiadacza do dowolnej ilości przejazdów na terenie Świdnicy. Bilety są do nabycia WYŁĄCZNIE w automatach biletowych na przystankach i kosztują 4,00 normalny, 2,00 ulgowy ustawowy i 2,45 ulgowy gminny

Bilety 24h sieciowe są ważne przez dwadzieścia cztery godziny od skasowania i upoważniają posiadacza do dowolnej ilości przejazdów we wszystkich strefach komunikacyjnych. Bilety są do nabycia WYŁĄCZNIE w automatach biletowych na przystankach i kosztują 7,50 normalny, 3,75 ulgowy ustawowy oraz 4,50 ulgowy gminny.

Bilety miesięczne imienne i na okaziciela są ważne we wszystkie dni wskazanego miesiąca, nie podlegają zwrotowi.
Bilety 14-dniowe są ważne przez 14 dni kalendarzowych od daty wskazanej na bilecie i również nie podlegają zwrotowi.

Bilety wakacyjne sprzedawane są wyłącznie w lipcu i sierpniu, są ważne wraz z legitymacją szkolną lub studencką.