OGŁOSZENIE – PRACA DLA KIEROWCÓW!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko kierowcy autobusu.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Prawo jazdy kat. D (mile widziane D+E)
 •  Zaświadczenia o ukończonym kursie dla kierowców na przewóz osób
 • Aktualnego zaświadczenia o niekaralności
 • Aktualnego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Dyspozycyjności
 • Odporności na stres
 • Wysokiej kultury osobistej

W zamian oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy w firmie z wieloletnią tradycją
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników
 • Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych
 • Nowe i nowoczesne autobusy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: sekretariat@mpk-swidnica.home.pl lub Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Inżynierskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@mpk-swidnica.home.pl.

 • Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

– na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

•             Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat  od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.

•             Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

•             Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym MPK „Świdnica”
Sp. z o.o. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.

•             Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.

•             Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko: elektryk – mechanik samochodowy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia kierunkowego
 • Doświadczenia w zawodzie
 • Aktualne uprawnienia elektryka
 • Gotowości do pracy w trybie zmianowym
 • Dyspozycyjności
 • Odporności na stres
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Mile widziane prawo jazdy kat. D, DE

W zamian oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy w firmie z wieloletnią tradycją
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników
 • Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: sekretariat@mpk-swidnica.home.pl lub Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Inżynierskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@mpk-swidnica.home.pl.

 • Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

– na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym MPK „Świdnica”
  Sp. z o.o. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.
 • Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.