W sprawie skarg, wniosków i uwag dotyczących komunikacji publicznej realizowanej przez MPK Świdnica Sp. z o.o. korespondencje elektroniczną można kierować na ręce Zarządu za pośrednictwem sekretariatu: sekretariat@mpk-swidnica.home.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki:

ul. Inżynierska 6,
58-100 Świdnica
lub osobiście w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.