Tabela cen biletów jednorazowych

Bilety kartonikowe z kiosku

Bilet-paragon od kierowcy

Normalny

Ulga ustawowa

Ulga gminna

Normalny

Ulga Ustawowa

Ulga gminna

Jedna strefa A lub B lub C

3,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

3,00 zł

1,50 zł

1,80 z

Pomiędzy dwoma strefami A<->B, B<->C

3,50 zł

1,75 zł

2,10 zł

3,50 zł

1,75 zł

2,10 zł

Wszystkie strefy A i B i C

4,20 zł

2,10 zł

2,50 zł

4,20 zł

2,10 zł

2,50 zł

Komu przysługują Ulgi

studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia– na podstawie legitymacji studenckiej, kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanta z wpisem uprawniającym do ulgi

dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub policealnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej; emeryci i renciści– na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości; zasłużeni honorowi dawcy krwi PCK I-go stopnia – na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I –go stopnia wraz z dokumentem tożsamości; uczestnicy Programu „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”

funkcjonariusz Straży Granicznej ochraniający międzyn. szlaki kom., przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, przewodnik lub opiekun inwalidy wojen. lub wojsk. zal do I grupy inwal., opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji kom. zw., umundurowany funkcjonariusz straży granicznej na służbie, funkcjonariusz celny na służbie, umundurowany funkcjonariusz Policji na służbie, żołnierz Żandarmerii Wojskowej na służbie, dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnospr., inwalida wojenny lub wojskowy I grupy inwalidztwa, żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową, dziecko w wieku do lat 4, cywilna niewidoma ofiara działań wojennych, kombatant, osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej, dziecko powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązku przedszkolnego, osoba niewidoma nie uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji, inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do grupy iwal innej niż „I”, weteran inwalida.

studenci do 26 lat, dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat, osoby dorosłe po przekroczeniu 70 roku życia

Jaki powinienem kupić bilet ?

Bilet kupowany u kierowcy jest paragonem fiskalnym nie wymagającym kasowania. Jego cena jest wyższa od ceny biletów elektronicznych lub kartonikowych.