Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 6
58-100 Świdnica
NIP: 884-25-01-652

KRS 0000217735/ Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ Kapitał zakładowy 3 775 900 zł/ NIP 884-25-01-652/ REGON 891524718/ nr konta 72 1050 1908 1000 0023 5108 7180.

Oficjalną korespondencję elektroniczną proszę kierować na skrzynkę sekretariatu.

Sekretariat
tel. 74 851 81 00
faks 74 660 45 90, 74 851 81 03
e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl

Dyspozytor
Informacje o kursowaniu autobusów, biuro rzeczy znalezionych w autobusach
tel. 74 303 00 76, 74 851 81 44

Kasa Biletowa
(pl. Grunwaldzki, Świdnica)
Sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych, rezerwacja i sprzedaż miejsc na linii wakacyjnej
tel. 74 852 24 63

Dział Przewozów
Wyceny wynajmów autobusów, skargi na kursowanie autobusów, uwagi odnośnie przebiegu linii, kursów i rozkładu jazdy
tel. 74 851 81 42

Dział Sprzedaży i Marketingu
Reklama na autobusach i w autobusach, wynajmy autobusów turystycznych, wynajmy okazjonalne, sprzedaż paliw dla firm, dzierżawa pomieszczeń, organizacja usług stacji obsługi pojazdów i wulkanizacji.
tel. 74 851 81 31
e-mail: marketing@mpk.swidnica.pl

Dział Windykacji
Sprawy związane z przejazdami bez biletów, bez dokumentów określających ulgi.
tel. 74 851 81 45

Dział Techniczny
tel. 74 851 81 20

Dział Kadr
Sprawy pracownicze, rekrutacja
tel. 74 851 81 08
e-mail: kplizga@mpk.swidnica.pl