Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

1. Andrzej Kempa – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 14.06.2016
2. Wiesław Świąder – Sekretarz Rady Nadzorczej od 14.06.2016
3. Jerzy Jabłoński – członek Rady Nadzorczej od 14.06.2016
4. Kazimierz Ogrodnik – członek Rady Nadzorczej od 14.06.2016
5. Leszek Buchowski – członek Rady Nadzorczej od 14.06.2016
6. Monika Gadzicka-Kowalska – członek Rady Nadzorczej od 24.06.2019