Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
„Świdnica” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
w oparciu o wytyczne WCAG 2.1.