Zasady organizacji transportu publicznego w Świdnicy, którego wykonawcą jest MPK Świdnica Sp. z o.o. są określone uchwałą IX/99/2011 Rady Miasta Świdnicy z dnia 17.06.2011. Pełny tekst uchwały można przeczytać tutaj.