Pomost Jezdny

W ramach dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Projektu pod tytułem ” Poprawa Warunków pracy podczas prac naprawczych i serwisowych autobusów. Prace na wysokości” Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. zakupiło pomost jezdny CS217047. 
Całkowita wartośc Projektu 29.593,19zł 
Kwota dofinansowania ZUS 23.674,55zł

Skip to content