Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

1.Andrzej Kempa – Przewodniczący Rady Nadzorczej


2.Jerzy Jabłoński – sekretarz Rady Nadzorczej

3.Kazimierz Ogrodnik – członek Rady Nadzorczej

4.Anna Sapińska – członek Rady Nadzorczej

5.Leszek Buchowski – członek Rady Nadzorczej

6.Monika Gadzicka-Kowalska – członek Rady Nadzorczej