Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Andrzej Kempa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Świąder – Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Jabłoński – Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Ogrodnik – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Buchowski – Członek Rady Nadzorczej
Ewa Fiedler-Łeńska – Członek Rady Nadzorczej