W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko spawacz – mechanik samochodowy.

Od kandydatów oczekujemy:

Wykształcenia kierunkowego – spawacz, mechanik samochodowy
Doświadczenia w zawodzie
Aktualne uprawnienia spawacza
Gotowości do pracy w trybie zmianowym
Dyspozycyjności
Odporności na stres
Wysokiej kultury osobistej
Mile widziane prawo jazdy kat. D, DE
W zamian oferujemy:

Stabilne warunki pracy w firmie z 60-cio letnią tradycją
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników
Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl lub Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Inżynierskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@mpk.swidnica.pl.

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:
– na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

• Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.

• Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

• Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym MPK „Świdnica”
Sp. z o.o. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko mechanik samochodowy.

Od kandydatów oczekujemy:

Wykształcenia kierunkowego – mechanik samochodowy
Doświadczenia w zawodzie mechanika
Gotowości do pracy w trybie zmianowym
Dyspozycyjności
Odporności na stres
Wysokiej kultury osobistej
Mile widziane prawo jazdy kat. D, DE
W zamian oferujemy:

Stabilne warunki pracy w firmie z 60-cio letnią tradycją
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników
Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl lub Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Inżynierskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@mpk.swidnica.pl.

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:
– na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

• Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.

• Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

• Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym MPK „Świdnica”
Sp. z o.o. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV pod adresem:

MPK „Świdnica” Sp. z o.o. 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6 lub drogą e-mail sekretariat@mpk.swidnica.pl