Dotacja Przyznana!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy otrzyma w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej prawie 7,5 miliona złotych dotacji ze środków unijnych na wymianę taboru. W sumie za 10,84 milionów złotych brutto MPK kupi 9 nowych, niskoemisyjnych autobusów. Planujemy kupić dwa mniejsze o długości do 10,5 m oraz siedem średniej wielkości o długości 12 metrów. Trwają obecnie przygotowania do ogłoszenia przetargu. Tworząc specyfikację przetargową mamy na względzie oczekiwania mieszkańców wyrażo...
10.03.2017

Linia 30 - komunikat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. informuje, że od dnia 13.03.2017r. (poniedziałek) linia 30 ze Świdnicy do Lubachowa będzie wydłużona o Złoty Las i Modliszów wyłącznie na poniższych kursach: kurs z Sikorskiego odjazd godz. 6:10, z godz. 6:13 kurs z Sikorskiego odjazd godz. 12:03 kurs z pl. Św. Małgorzaty odjazd godz.16:03 z godz. 16:09 kurs z pl. Św. Małgorzaty odjazd godz. 18:19 zostaje wydłużony do Lubachowa kursy z Lubachowa w stronę Świdnicy zostały opóź...
31.01.2017

Zmiany na liniach 41 i 6

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.02.2017 r wprowadza się zmianę w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej linii nr 41 Świdnica – Kątki – Świdnica a) dzień roboczy: - kurs o godz. 8:52 w kier. Kątek - kurs o godz. 9:24 w kier. pl. Św. Małgorzaty (zmieniony kurs z godz. 6:00) b) sobota - kurs o godz. 8:55 w kier. Kątek (zmieniony kurs z godz. 7:39) - kurs o godz. 9:25 w kier. pl. Św. Małgorzaty (zmieniony kurs z godz. 8:23) - kurs o godz. 18:09 w kier...
19.01.2017

Przetarg ON [WYNIKI]

OGŁOSZENIE     Informujemy, że w został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. w okresie luty 2017 – styczeń 2018 roku oleju napędowego w ilości 2000 metrów sześciennych Po sprawdzeniu i analizie ofert komisja stwierdza, że wpłynęły 2 oferty, obie ważne, zgodne ze SIWZ. Komisja wybrała ofertę Lotos Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 która zdobyła 100 pkt. ...