Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO                Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. informuje, że,  do dnia 05.07.2017 do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu w trybie przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:        Dostawę  9 szt. ( 7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów , posiadających 10...
04.07.2017

Przetarg na opony [Rozstrzygnięcie]

O G Ł O S Z E N I E  !       Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę opon nowych i bieżnikowanych do                Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp.  z o.o. w okresie                 lipiec 2017 - lipiec 2018.                Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne &b...
27.06.2017

Pytania i odpowiedzi do SIWZ na autobusy

  Odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Pyt.1.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania autobusu z systemem przeciwpożarowym z detekcją działającą na zasadzie elektrycznej i z płynnym środkiem gaszącym, który będzie spełniał pozostałe wymagania funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego dotyczące diagnozowania i monitorowania stanu systemu?   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   Pyt. 2.  Czy Zamawiający wymaga zastosowani...
22.06.2017

Wakacyjny rozkład jazdy

Urząd Miejski w Świdnicy uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem roku szkolnego, począwszy od dnia 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r. obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy autobusów w komunikacji miejskiej. Wymiana rozkładów na przystankach nastąpi w dniach 24-25.06.2017 r. Prosimy zwrócić uwagę na termin obowiązywania rozkładu i wcześniejsze zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Rozkład letni dostępny będzie na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl ....