pusty

[Ankieta]

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świdnicy oraz pasażerów MPK do wypełnienia ankiety dotyczącej codziennego podróżowania.  Ankieta ma na celu zbadanie preferencji przewozowych mieszkańców Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica oraz Gminy Marcinowice i poznanie opinii na temat oczekiwanego standardu komunik...

readmore

Przystanki zastępcze dla 50,51,52,53

img2

Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że od dnia 27.07.2016 r. do czasu zakończenia prac remontowych na ul. Sprzymierzeńców (tj. do dnia 15.08.2016 r.) wprowadza się przystanki zastępcze dla linii: nr 50 i nr 51 na Pl. Drzymały - godz. odjazdu jak z Pl. Grunwaldzkiego + 4 minuty na szacunkowy czas przejazdu, nr 52 i nr 53 na ul. Westerplatte/Śląska, Pl. Wolności – Równa - godz. odjazdu jak z ul. Śląskiej + 4 minuty na szacunkowy czas przejazdu....

read_more

Przetarg na 1 używany autobus

img2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 1 używanego autobusu międzymiastowego. 1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2016. do godz. 10.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016. o godz. 10.15. w sali narad. 3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica....

read_more

Opracowanie dokumentacji projektowej- wynik

img2

MIejskie Przedsiębiorstwo Komuniakcyjne "Świdnica" Sp. z o.o. informuje, że zostało zakończone postępowanie na wykonaniue zadania pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby aplikiowania o fundusze uniejne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn. "Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich" w ramach Poddziałania 3.4.4 Wdrażanie strategi niskoemisyjnych  -ZIT AW RPO WD 2014-2020. Wybrana została oferta fi...

read_more
rozkład jazdyrozkład jazdyrozkład jazdyrozkład jazdyrozkład jazdy
unia Banner

Nagrody i wyróżnienia