Ogłoszenie na ON

OGŁOSZENIE !!!!!!     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.   1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m³ . 2. Termin realizacji zamówienia: 12 mies...
28.11.2016

Zmiany na Wałbrzyskiej

KOMUNIKAT   W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu robót przy ul. Wałbrzyskiej od dnia 01.12.2016 r. zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Wałbrzyskiej z ul. Korczaka. W związku z tym zmianie ulegnie trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Pogorzały i Pl. Św. Małgorzaty:       Linia: Kierunek: Przystanki wyłączone z obsługi: Nowy przebieg linii: 10 Pogorzała Wałbrzyska/Głowackiego, Wałbrzyska/Kusocińskiego Od Pl. Grunwaldzkiego: W...
24.11.2016

Zaproszenie do składania Ofert na Badanie Sprawozdania Finansowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FIANNSOWEGO SPÓŁKI ZA 2016 ROK     Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuniakcyjnego "Świdnica" Spółka z o. o. 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6 działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.   1. Przedmiot zaproszene obejmuje badanie sprawozdania finansowego MPK "Świdnica" Sp z o. o. z siedzibą w Świdnicy ul. Inżynierska 6, z...
10.11.2016

Zmiany na liniach

W związku ze zmianą organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z Szarych Szeregów od dnia 14.11.2016 r autobusy linii nr 6 jadącej w kierunku ul. Inżynierskiej przez Wokulskiego będą jechały trasą: ul. Kopernika – Rolnicza- Przemysłowa- Metalowców- Wokulskiego/Galess nawrót na parkingu AAM – Inżynierska. Linia nr 6 z Inżynierskiej jadąca w kierunku E.Plater przez Wokulskiego trasa przejazdu: Inżynierska – Przemysłowa – Metalowców – Wokulskiego/Galess- parkin...