pusty

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup

         Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 3 autobusów  niskopodłogowych, używanych,    miejskiego typu SN ( 12 m długości) . ...

readmore

Przetarg na zakup 3 autobusów

img2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 3 autobusów  niskopodłogowych, używanych,    miejskiego typu SN ( 12 m długości) . 1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2015. do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2015. o godz. 11.15. w sali narad. 3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  odebr...

read_more

Lider Rozwoju Regionalnego 2015

img2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. w Świdnicy w gronie najlepszych w kraju nominowanych do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2015. W dniu 15 stycznia 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uzyskało nominację do tytułu „Lider Rozwoju Regionalnego 2015” – patrz list nominacyjny. Prezes MPK „Świdnica” Sp. z o.o. otrzymał zaproszenie do udziału w III Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, który odbędzie się jes...

read_more

Nowe przystanki w Marcinowicach i Zebrzydowie

img2

Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że z dniem 02.03.2015 r. zostaną wprowadzone zmiany w przebiegu linii nr 41 w dzień powszedni polegające na wydłużeniu trzech kursów do Marcinowic i Zebrzydowa.   W związku z powyższym:   1. Rozpoczęcie kursu: - godz. 04:54 z Marcinowic,(DK 35 kierunek Zebrzydów), - godz. 04:58 Zebrzydów,( kierunek Kątki), - godz. 05:01 Kątki – pozostały przebieg trasy bez zmian.   2. Kurs z godz. 13:00 z miejscowości Kątki zostaje przesuni...

read_more
rozkład jazdyrozkład jazdyrozkład jazdyrozkład jazdyrozkład jazdy
unia Banner

Nagrody i wyróżnienia