zmiany na liniach 30, 50, 51, 52 i 53

KOMUNIKAT Dotyczy linii nr 30, 50, 51, 52 i 53 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 08.05.2017r. w związku z rozpoczęciem remontów na skrzyżowaniu ulic Wodna i Mieszka I oraz na ulicy Przyjaźni zostanie wprowadzona zmiana w kursowaniu autobusów linii 30, 50, 51, 52 i 53. Zmianie ulegnie zarówno trasa przejazdu jak i godziny odjazdów. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mpk.swi...
11.04.2017

zmiany na linii 10

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od  dnia 11.04.2017 do 13.04.2017 z powodu remontu  autobusy linii 10 nie będą kursowały przez ul. Leśną i Korczaka. Na czas remontu ulic, linia kursować będzie przez przystanek Wałbrzyska/Kusocińskiego ...
31.03.2017

Linie 10,50, 51

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie  informuje, że w dniu 31.03.2017  w godzinach popołudniowych zostanie oddana do użytku ul. Wałbrzyska – rondo. W związku z powyższym z dniem 01.04.2017 przywraca się komunikację dla linii 10, 50, 51, 52, 53 zgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy. Przystanki zastępcze ulegają likwidacji....
27.03.2017

Dotacja Przyznana!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy otrzyma w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej prawie 7,5 miliona złotych dotacji ze środków unijnych na wymianę taboru. W sumie za 10,84 milionów złotych brutto MPK kupi 9 nowych, niskoemisyjnych autobusów. Planujemy kupić dwa mniejsze o długości do 10,5 m oraz siedem średniej wielkości o długości 12 metrów. Trwają obecnie przygotowania do ogłoszenia przetargu. Tworząc specyfikację przetargową mamy na względzie oczekiwania mieszkańców wyrażo...