O G Ł O S Z E N I E !!!     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. z siedziba w Świdnicy, ul. Inżynierska 6 ogłasza postępowanie w trybie ofertowym na kompleksowe sprzątanie autobusów należących do MPK „Świdnica” Sp. z o.o.   Miejsce realizacji: Świdnica, ul. I...

Pytania i odpowiedzi do postepowania przetargowego na dostawy oleju napędowego do MPK „Świdnica” Sp. z o.o. w okresie 01.02.2017 – 31.01.2018.     Pytanie nr 1. Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje? Odpowiedź: TAK.   W celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym i działania szarej strefy w obrocie paliwami płynnym...

OGŁOSZENIE !!!!!!     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.   1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m³ . 2. Termin realizacji zamówienia: 12 mies...

KOMUNIKAT   W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu robót przy ul. Wałbrzyskiej od dnia 01.12.2016 r. zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Wałbrzyskiej z ul. Korczaka. W związku z tym zmianie ulegnie trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Pogorzały i Pl. Św. Małgorzaty:       Linia: Kierunek: Przystanki wyłączone z obsługi: Nowy przebieg linii: 10 Pogorzała Wałbrzyska/Głowackiego, Wałbrzyska/Kusocińskiego Od Pl. Grunwaldzkiego: W...