O G Ł O S Z E N I E !!!

 

         Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zadania:

 

I. Wykonanie obróbek dekarskich na dachu budynku garażowego od strony Stacji Obsługi I, oraz na Stacji Obsługi II  - całość dachu+ uszczelnienie świetlików dachowych.

Zakres robót obejmuje:

- zerwanie papy nad pasem nadrynnowym,

- demontaż starych opierzeni ogniomurów,

- demontaż pasów nadrynnowych, podrynnowych, rynien i rur spustowych oraz uchwytów,

- wykonanie i montaż nowych pasów podrynnowych, nadrynnowych, opierzeni ogniomurów

- montaż rynien i rur spustowych,

- położenie nowej papy na części pasu nadrynnowego,

- uszczelnienie  świetlików.

 

II. Wykonanie obróbek dekarskich na dachu budynku Administracyjno-socjalnym Stacji Obsługi I.

Zakres robót obejmuje:

- zerwanie papy nad pasem nadrynnowym,

- demontaż starych opierzeni ogniomurów,

- demontaż pasów nadrynnowych, podrynnowych, rynien i rur spustowych oraz uchwytów,

- wykonanie i montaż nowych pasów podrynnowych, nadrynnowych, opierzeni ogniomurów

- montaż rynien i rur spustowych,

- położenie nowej papy na części pasa nadrynnowego.

 

Termin wykonania zadania: do 20.08.2015.

 

Oferty na wykonanie zadania (I + II) należy składać w siedzibie przedsiębiorstwa, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 do dnia 19.05.2015 do godz. 15.00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne może ( ze względów finansowych) ograniczyć zakres prac do jednego zadania.

Miejskie Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na w/w prace bez podania przyczyn.