O G Ł O S Z E N I E  !!!   OKAZJA  !!!   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. oferuje do sprzedaży:   Autobus komunikacji międzymiastowej marki  MAN (Omnibus) - typ i wersja: 9.170 FOC - rok produkcji: 1986 - pojemność silnika: 5648 cm³ - manualna skrzyni...

OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO                Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. informuje, że,  do dnia 05.07.2017 do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu w trybie przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:        Dostawę  9 szt. ( 7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów , posiadających 10...

O G Ł O S Z E N I E  !       Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę opon nowych i bieżnikowanych do                Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp.  z o.o. w okresie                 lipiec 2017 - lipiec 2018.                Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne &b...

  Odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Pyt.1.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania autobusu z systemem przeciwpożarowym z detekcją działającą na zasadzie elektrycznej i z płynnym środkiem gaszącym, który będzie spełniał pozostałe wymagania funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego dotyczące diagnozowania i monitorowania stanu systemu?   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   Pyt. 2.  Czy Zamawiający wymaga zastosowani...