O G Ł O S Z E N I E !!!     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Inżynierska 6 informuje, że zostało zakończone postępowanie na kompleksowe sprzątanie autobusów należących do MPK „Świdnica” Sp. z o.o.   Miejsce realizacji ...

OGŁOSZENIE     Informujemy, że w został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. w okresie luty 2017 – styczeń 2018 roku oleju napędowego w ilości 2000 metrów sześciennych Po sprawdzeniu i analizie ofert komisja stwierdza, że wpłynęły 2 oferty, obie ważne, zgodne ze SIWZ. Komisja wybrała ofertę Lotos Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 która zdobyła 100 pkt. ...

Kliknij i zobacz   REKLAMĘ...

INFORMACJA     W dniu 10.01.2017. o godz. 11.15 zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na dostawy w okresie luty 2017 – styczeń 2018 ( 12 miesięcy) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. oleju napędowego zgodnego z Polską Normą PN-EN 590 w ilości 2000m³ (loco magazyn).   Kwota przeznaczona przez MPK „Świdnica” Sp. z o.o. na wykonanie zadania: 7.368.000,00 zł netto + 23% VAT (1.694.640,00 zł) = 9.062.640,00 zł brutto.   Do p...