Informujemy, że w dniu 16.01.2015. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy do  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp.  z o.o. w okresie luty 2015 – styczeń 2016 roku oleju napędowego w ilości 1500 metrów sześciennych

Po sprawdzeniu i analizie oferty  informujemy, że komisja wybrała ofertę:

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Ul. Zglenickiego 44

09-411 PŁOCK

Oferta uzyskała 100 pkt. (oferta najtańsza)

 

Kryteria: cena 100% (max. 100 pkt.)

 

Cena oferty:

1. za 1 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:

3283,00 zł netto + VAT 755,09 zł = 4038,09 zł brutto.

2. za 1600 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:

4 924 500,00 zł netto + VAT 1 132 635,00 zł = 6 057 135,00 zł brutto.