WYNIK ...

OGŁOSZENIE SIWZ UMOWA...

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 17.10.2018r. w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu remontu ul. Kraszowickiej zostają wyłączone z użycia przystanki przy ul. Przyjaźni (nr 1641 dla linii 30 i 52 oraz nr 1642 dla linii 30 i 50). Przystanek zastępczy dla linii 30 (kierunek miasto), 50 i 52 zostanie ustawiony przy ul. Zielonej. Zmieniony przebieg trasy przejazdu linii nr 52 zostanie poprowadzony ulicami: -   Westerplatte /Bystrzyck...

O G Ł O S Z E N I E                  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert  na wykonanie zadania:   Remont nawierzchni placów postojowych Zakres prac obejmuje: - położenie (wymiana)  nawierzchni asfaltowych placów - uzupełnienie ubytków w nawierzchni placów Oględziny nawierzchni placów oraz uzgodnienie z Zamawiającym ilość remontowane...