O G Ł O S Z E N I E  !!!

 

        Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica”  Sp.  z o.o. informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPK „Świdnica” Sp.  z o.o. w sprawie zasad przeprowadzania postepowania przy zamówieniach publicznych (zamówienia sektorowe) na wykonanie zadania:

„Modernizacja Stacji Paliw na terenie zajezdni MPK „Świdnica” Sp. z o.o. w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6”

 

Wybrana została oferta firmy:

PETRO-BUD-SERWIS, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano-Serwisowe, Andrzej Szczepaniak, Górzna 100, 77-400 Złotów.

 

Cena netto oferty –  168 751,31 zł

Cena brutto oferty -  207 564,11 zł