Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację Stacji Paliw na

               terenie zajezdni MPK „Świdnica” Sp.  z o.o. w Świdnicy przy ul.

                Inżynierskiej 6” ogłoszonego w dniu 24.07.2014.   

 

 

 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. informuje , że przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu wewnętrznego nie podlegającego przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie „Modernizacji Stacji Paliw na terenie MPK „Świdnica” Sp.  z o.o. w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6” został unieważniony.

 

   Przetarg nieograniczony na „Modernizację Stacji Paliw na terenie zajezdni MPK „Świdnica” Sp.  z o.o. w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6” unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.