Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 17.10.2018r. w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu remontu ul. Kraszowickiej zostają wyłączone z użycia przystanki przy ul. Przyjaźni (nr 1641 dla linii 30 i 52 oraz nr 1642 dla linii 30 i 50). Przystanek zast...

O G Ł O S Z E N I E                  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert  na wykonanie zadania:   Remont nawierzchni placów postojowych Zakres prac obejmuje: - położenie (wymiana)  nawierzchni asfaltowych placów - uzupełnienie ubytków w nawierzchni placów Oględziny nawierzchni placów oraz uzgodnienie z Zamawiającym ilość remontowane...

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie n/w zadań.   Zadanie nr 1. Malowanie elewacji budynku Stacji Obsługi I w barwy MPK (żółto-czerwone) . Zakres prac obejmuje: - uzupełnienie tynków na ścianach Stacji Obsługi I - pomalowanie ścian budynku w barwy MPK „Świdnica” Sp.  z o.o. Oględziny budynku oraz wykonanie pomiarów powierzchni do malowania można wykonywać w godz. 08.00 – 14.00 do dnia 22....

ZAPROSZENIE...