Informujemy, że w dniu 22.08.2019 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.
Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej (TED) w dniu 10.07.2019. pod numerem 2019/S131-322768. Nr sprawy: 5/AE/2019

Pełna treść ogłoszenia