Zapraszamy do składania ofert na produkcję i dostawę materiałów promocyjnych.    ZAPROSZENIE  OFERTA PROJEKT UMOWY...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2017 ROK Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Spółka z o. o. 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6 działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. 1. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego MPK "Świdnica" Sp. z o. o.        z siedzibą w Świdnicy ul. Inżynier...

KOMUNIKAT Dotyczy linii nr 50, 51, 52 i 53 Termin obowiązywania od piątku 10 listopada br. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem robót drogowych na skrzyżowaniu ulic Wodnej i Mieszka w piątek 10.11.2017r. po godzinie 8:00 ulegną likwidacji przystanki zastępcze na ulicach Kliczkowskiej i Wrocławska /Sienna, a przywrócona zostanie komunikacja na przystankach na ulicach Mieszka oraz Kopernika /Kliczko...

KOMUNIKAT Dotyczy linii nr 50 i 52 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem 6 listopada br. (poniedziałek) remontu na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni, Śląskiej i Słowiańskiej (zamknięcie przejazdu pod wiaduktem) kursy linii 50 i 52 nie będą dojeżdżały do ulicy Słowiańskiej. Wyjątek będą stanowiły w niedziele i święta kursy linii 50 z ul. Kopernika z godziny 8:56, 10:26, 12:56 i 14:58 oraz kursy linii 52 z ul. W...