OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

        Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica Sp.  z o.o. informuje, że do dnia 30.04.2019. do godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia sektorowe) na:

 

    „  Zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami do ładowania wolnego i szybkiego na zajezdni”

 

Nr referencyjny: 2/AE/2019

Nr ogłoszenia: 2019/S051 – 118190 z 13.03.2019.

    W związku z powyższym, zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 1986., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. unieważnia powyższe postępowanie  o udzielenie zamówienia.


PDF