MPK Świdnica Sp. z o. o. zaprasza do skłądania ofert w postępowaniu o udzielenie kredytu na finansowanie inwestycji polegającej na zakupie 9 autobusów. 

 

 

ZAPYTANIE 
FORMULARZ