Świdnica dn. 19.10.2017

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

             Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zadania:

 

Wymiana drzwi i stolarki okiennej  na parterze   Stacji Obsługi  I – wejście od strony południowej oraz malowanie klatki schodowej i korytarza na I piętrze Stacji Obsługi I.

 

Zakres prac obejmuje:

- wymiana drzwi wejściowych na nowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem,

- wymiana drzwi wraz ościeżnicą do węzła ciepłowniczego (pod schodami),

- wymiana drzwi dwuskrzydłowych - wahadłowych  (drewnianych) na drzwi dwuskrzydłowe , 

  zamykane,

- wymiana drzwi do magazynku podręcznego Stacji Obsługi I,

- malowanie klatki schodowej i korytarza na I piętrze stacji Obsługi I

 

Oględziny pomieszczeń przeznaczonych do remontu (zakres jak wyżej) można oglądać w godz. 07.30 – 14.00 do dnia 03.11.2017.

 

Oferty cenowe z napisem na kopercie „Oferta na wymianę stolarki SO-I”  należy składać do 06.11.2017. do godz. 15.00 w sekretariacie przedsiębiorstwa, 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6.

 

Przewidywalny termin rozpoczęcia remontu :   09.11.2017 r.

Przewidywalny termin zakończenia remontu :  27.11.2017 r.

 

 

 

 

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko 

 tel. 74-851-81-21,fax: 074- 660 – 45 - 90.