ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia sektorowe ) pn.

Dostawa  9 szt. ( 7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów , posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej , wolnych od wad fizycznych i prawnych”.

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.07.2017. pod numerem 2017/S 140-288961. )   oraz ukazało się  na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z  o.o., ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

SOLARIS BUS & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle , 62-005 Owińska.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta była jedyną, spełniała wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena:                                                                          60,0 pkt.

Parametry techniczne i eksploatacyjne;                     10,0 pkt.

Oszczędność energii i ochrony środowiska               10,0 pkt

Warunki gwarancji  i serwis oraz rabat na części:      10,5 pkt

Termin realizacji:                                                         0,0 pkt

----------------------------------------------------------------------------

Łącznie:                                                                       90,5 pkt.    

 

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                                                                                                      

 

PISMO