KOMUNIKAT Dotyczy linii nr 10, 50, 51, 52 i 53 Termin obowiązywania: od 17 grudnia 2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem robót drogowych i otwarciem ulicy Wałbrzyskiej z dniem 17.12.2018 r. (poniedziałek) kursy linii nr ...

KOMUNIKAT Dotyczy linii nr 30, 50 i 52 Termin obowiązywania: od 7 grudnia 2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem robót drogowych i otwarciem ulicy Kraszowickiej z dniem 7.12.2018 r. (piątek) kursy linii nr 30, 50 i 52 realizowane będą zgodnie z rozkładem jazdy sprzed remontu. Likwidacji ulegnie przystanek zastępczy na ul. Zielonej....

O G Ł O S Z E N I E  !!!!!!        Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.   1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego  (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m³ . 2. Termin r...

Informujemy, że dnia 11-11-2018r Gdziełda zostaje odwołana z powodu obchodów dnia Niepodległości. ...