OGŁOSZENIE  O

UNIEWAŻNIENIU

PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO

 

 

           Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. informuje, że,  do dnia 05.07.2017 do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu w trybie przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:

 

     Dostawę  9 szt. ( 7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów , posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej , wolnych od wad fizycznych i prawnych”.

 

       W związku z tym, zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. , poz. 2164. Zmiana: Dz. U z 2016 r., poz. 1020) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. unieważnia powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Dodano: 05-07-2017
Przez:Admin