O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie ofertowym na kompleksowe sprzątanie autobusów należących do MPK „Świdnica” Sp. z o.o. w okresie 01.02.2017. – 31.01.2019.

 

 

W związku z tym, że Wykonawca którego oferta została wybrana ,tj. Cleaning Jacek Soroka, ul. Głogowska 41/104, 43-315 Opole zrezygnował ze świadczenia usług sprzątania autobusów należących do MPK „Świdnica” Sp. z o.o. , wybrana została oferta firmy LOG-AR USŁUGI , Agnieszka Rogaczewska, 58-100 Świdnica, ul. Komunardów 14/5 która była najtańsza z pozostałych ofert biorących udział w powyższym postępowaniu.