O G Ł O S Z E N I E !!!

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. z siedziba w Świdnicy, ul. Inżynierska 6 ogłasza postępowanie w trybie ofertowym na kompleksowe sprzątanie autobusów należących do MPK „Świdnica” Sp. z o.o.

 

Miejsce realizacji: Świdnica, ul. Inżynierska 6 – baza MPK.

 

Termin realizacji: 01.02.2017 – 31.01.2019

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena (koszt) usługi – 100%.

 

Wszelkie informacje na temat powyższego postepowania wraz z obowiązującymi drukami znajdują się na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl w dziale „Przetargi”

 

Uprawniony do kontaktowania się z oferentami – mgr inż. Mirosław Jajko – Kierownik Działu Zasobów Majątkowych.

Tel. 074-851-81- 21 w godz. 07.30 – 14.30.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „sprzątanie autobusów” należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

 

Termin składania ofert : do dnia 20.01.2017. do godz. 14.00

 

 

Postępowanie nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) i będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPK „Świdnica” Sp. z o.o. dotyczącego trybu i zasad przeprowadzania postepowania przy zamówieniach publicznych.
Pliki do pobrania
*paczka .rar


 

Plik 1
Plik 2
plik 3
plik 4

plik 5

plik 6 


Dodano: 05-01-2017


Przez: Admin