MIejskie Przedsiębiorstwo Komuniakcyjne "Świdnica" Sp. z o.o. informuje, że zostało zakończone postępowanie na wykonaniue zadania pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby aplikiowania o fundusze uniejne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn. "Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich" w ramach Poddziałania 3.4.4 Wdrażanie strategi niskoemisyjnych  -ZIT AW RPO WD 2014-2020.

Wybrana została oferta firmy. 

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o. o.

Ul. Świętego Mikołaja 8-11

58-125 Wrocław


Oferta zdobyła największą ilość punktów tj. 98pkt.

Cena oferty: 120 540 zł bruttoPISMO


dodano:02-07-2016