O G Ł O S Z E N I E !!!

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 2 autobusów używanych, międzymiastowych.

Została wybrana oferta Firmy:

Alga POLEN Jerzy Darmas

Ul. Zwoleńska 90

26-600 Radom

 

Oferowane autobusy:

Autobus nr 1:

- typ autobusu: MAN

- rok produkcji: 2003

- cena: 112 000,00 zł netto

 

Autobus nr 2:

- typ autobusu: MAN

- rok produkcji: 2003

- cena: 112 000 zł netto.

 

Cena oferty łącznie: 224 000,00 zł + 23%VAT (51 520,00 zł) = 275 520,00 zł brutto

(słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych brutto).

 

Dostawa do dnia 30.06.2016..