Zgodnie z ustalonymi trasami przejazdu sprzed rozpoczęcia remontu ulicy Przyjaźni (dla linii 50, 51, 52, 53 i 30) 1 grudnia przywrócona została komunikacja miejska.  Linia zamiejska nr 10 na trasie Świdnica - Pogorzała została wydłużona do miejscowości Modliszów. W związku z tym zlikwidowano dojazd do Modliszowa linią ...

MPK "Świdnica" Inforuje że wygrała firma DGE   KLIKNIJ TUTAJ...

OGŁOSZENIE  !!!!!!                 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.   1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego  (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji pa...

KOMUNIKAT Dotyczy linii nr 43 Termin obowiązywania od piątku 1 grudnia br. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 01.12.2017r. (piątek) wybrane kursy linii 43 będą wydłużone przez Krasków, Golę Świdnicką do Szczepanowa. Odjazdy autobusów z powyższych miejscowości w kierunku Świdnicy: Krasków:                    6:26     ...