OGŁOSZENIE...

Komunikat   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 09.11.2019r odbędzie się na terenie Miasta i Gminy Świdnica 5 RST Półmaraton Świdnicki. W  związku, z czym przewidywane są utrudnienia w komunikacji miejskiej :     W dniu 09.11.2019 r. od godz. 12.00 do godz. 15.00 Linia: Kierunek: Przystanki wyłączone z obsługi: Nowy przebieg linii: 30 Lubachów Kraszowicka...

  Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Spółka z o.o. (58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6), działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.   1. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego MPK "Świdnica" Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Inżynierska 6, za rok obrotowy obejmujący okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. oraz sporządzenie pisemnego spr...

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. informuje, że  w dniu 01.11.2019 r. w celu udogodnienia mieszkańcom dojazdu na groby bliskich wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:      Uruchamia się: 1.  LINIE SPECJALNE:  S-1 trasa przejazdu: K. Wielkiego - H. Pobożnego - K. Odnowiciela - W. Łukasińskiego - Pl. Św. Małgorzaty - Muzealna - Pl. Grunwaldzki - Al. Niepodległości - Pionierów Ziemi Świdnickiej - Śląska - Słowia...